Mer att läsa


Adelsohn, Ulf
Partiledare
Dagbok 1981-1986
Gedins 1987, 396 s


Adelsohn, Ulf
Med liv och lust
Norstedts 2014, 407 s


Andreen, Per G
Gösta Bagge som samhällsbyggare
Almqvist & Wiksell 1999, 242 s


Aronson, Torbjörn
Konservatism och demokrati
En rekonstruktion av fem svenska högerledares styrelsedoktriner
Norstedts 1990, 308 s


Arvidsson, Claes
Ett annat land
Sverige och det långa 70-talet
Timbro 1999, 393 s


Arvidsson, Claes
Från Högfors till Maramö
Politik, reformer och värderingar i alliansens Sverige
Ekerlids 2014, 199 s


Bildt, Carl
Hallänning, svensk, europé
Bonniers 1991, 319 s


Bohman, Gösta
Så var det
Bonniers 1983, 356 s


Bohman, Gösta
Maktskifte
Bonniers 1984, 371 s


Cassel, Leif
Så vitt jag minns
Askild & Kärnekull 1973, 214 s


Dinkelspiel, Ulf
Den motvillige europén
Sveriges väg till Europa
Atlantis 2009, 259 s


Edwardsson, Anders
Arvid Lindman
En statsminister och hans tid
Timbro 2010, 117 s


Ehrenkrona, Olof
Företagande & frihet
Hundra år med Handelskammaren i Stockholm
Ekerlids 2002, 460 s


Ehrenkrona, Olof
Nicolin
En svensk historia
Timbro 1991, 376 s


Ehrenkrona, Olof
Att lyckas i politik
Analys av fem moderata framgångsprojekt
Corbeau 2004, 248 s


Ericsson, Christer
Kapitalets politik och politikens kapital
Högermän, industrimän och patriarker 1890-1985
Santérus 2008, 283 s


Eriksson, Fredrik
Det reglerade undantaget
Högerns jordbrukspolitik 1904-2004
Santérus 2004, 368 s


Haglund, Ann-Cathrine (red, m fl)
Moderata pionjärer
Kvinnor i politiskt arbete 1900-2000
Sällskapet för moderata kvinnors historia 2004, 229 s


Haglund, Ann-Cathrine (red, m fl)
Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909
Om färgstarka kvinnor i det kommunalgrå
Sällskapet för moderata kvinnors historia 2009, 229 s


Haglund, Ann-Cathrine (red, m fl)
Britt Mogård
Moderat föregångare, inspiratör och förebild
Sällskapet för moderata kvinnors historia 2012, 112 s


Haglund, Ann-Cathrine (red, m fl)
Ingegerd Troedsson
Moderat med klubba, grep och penna
Sällskapet för moderata kvinnors historia 2014, 143 s


Henrikson, Gunnar
Partiledare, nej tack!
Talmanslegenden Martin Skoglund
Carlssons 2010, 361 s


Hylén, Jan
Fosterlandet främst?
Konservatism och liberalism inom högerpartiet 1904-1985
Norstedts 1991, 285 s


Johansson, Mats
De svarta åren
Minnen från andra sidan
Timbro 1998, 179 s


Johansson, Mats (red)
Hundra år för huvudstaden
Stockholmsmoderaterna 1905-2004
Moderaterna 2005, 64 s


Johansson, Mats (red)
Texter i tiden
100 år med Svensk Tidskrift
Timbro 2011, 144 s


Johansson, Mats
Ansvarig utgivare: Gustaf Ander
En tidningshistoria
Santérus 2006, 144 s


Lewin, Leif
Arvid Lindman
Bonnier 2010, 118 s


Lifvendahl, Tove
Gösta Bohman
Hjälten och myten
Timbro 2000, 92 s


Ljunggren, Stig-Björn
En konservativ i skjortärmarna
En politisk biografi över Jarl Hjalmarson
Hjalmarson & Högberg 2004, 215 s


Ljunggren, Stig-Björn
Folkhemskapitalismen
Högerns programutveckling under efterkrigstiden
Tiden 1992, 443 s


Loman, Ninnan
I frihetens tjänst
Moderata samlingspartiet 1904-1979
Moderata samlingspartiet 1979, 155 s


Mattsson, Algot
Arvet
Från Lindman till Bildt
Tre Böcker 1994, 352 s


Mogård, Britt
Summa summarum
Rötter, levnad, ståndpunkter
Norstedts 1991, 292 s


Möller, Tommy (red)
Framtidens idéer
Sju studier om moderaternas historia
Moderaterna 1990, 168 s


Möller, Tommy
Mellan ljusblå och mörkblå
Gunnar Heckscher som högerledare
SNS 2004, 223 s


Nilsson, Sam
Kalabaliken på Gärdet
En tv-chefs memoarer
Atlantis 2013, 368 s


Nilsson, Torbjörn (red)
Anfall eller försvar?
Högern i svensk politik under 1900-talet
Santérus 2002, 248 s


Nilsson, Torbjörn
Mellan arv och utopi
Moderata vägval under hundra år 1904-2004
Santérus 2004, 423 s


Norberg, Johan
Den svenska liberalismens historia
Timbro 1998, 357 s


Tobisson, Lars
Främling i folkhemmet
Ett högerspöke ser tillbaka
Atlantis 2009, 608 s


Tobisson, Lars
Gösta Bohman
Ett porträtt av en partiledare
Atlantis 2013, 280 s


Uggla, Carl
Staffan Burenstam Linder
Den visionära handlingsmänniskan
Ekerlids 2006, 336 s


Westrin, Johan
Den moderata bilden
Ekerlids 2008, 170 s


Östman, Bo
Från bly till padda
Moderat presshistoria & profiler
Reinhold Media 2014, 447 s