”Hans gärning är betydande… han leddes alltid av omsorg om det allmännas bästa, så som han bedömde det. Amiral Lindman var en man och en svensk som även den politiske motståndaren beredvilligt gav sin honnör.”

Per Albin Hansson, statsminister (S) 1936

Nyheter 

 

Citat om Arvid Lindman

Aktuell litteratur i Arvid Lindmans anda