Två gånger statsminister

Sjöofficeren som blev företagsledare och politiker

Arvid Lindman föddes på Österby bruk i Uppland den 19 september 1862. Hans föräldrar var bruksdisponenten Achates Lindman och hans fru Ebba, född Dahlgren. Han gifte sig 1888 med Anne Almström och de fick tre barn.

Lindman började sin verksamhet som militär, men blev sedan företagare och politiker. Han gick in vid flottan redan vid tretton års ålder, blev underlöjtnant 1882 och deltog i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85. varefter han blev löjtnant 1887 och kapten 1892. Samma år avgick han som yrkesofficer och övergick till flottans reserv, där han blev kommendör 1905 och konteramiral 1907 – därav hans titel i politiken, ”amiralen”.

En lång karriär i näringslivet förde honom till posten som verkställande direktör i Iggesunds bruk 1892-1903, därefter Strömbacka bruk till 1923. Under kortare mellanperioder var han vd i gruvföretaget LKAB 1900-01 och generaldirektör i Telegrafstyrelsen 1904-07.

Arvid Lindman valdes 1904 som riksdagsman för Gävleborgs län i första kammaren, senare för Stockholms stad i andra kammaren 1912-35. Första regeringsposten var som sjöförsvarsminister 1905. Två perioder ledde han regeringen som statsminister, 1906-11 och 1928-30. Han var även utrikesminister några månader under första världskriget, 1917.

1913-35 enade han som partiledare olika grupperingar i riksdagen i högerns riksorganisation, Allmänna valmansförbundet, som hade grundats 1904. Med moderna kampanjmetoder ledde han flera framgångsrika valrörelser i det som idag är moderata samlingspartiet.

Arvid Lindman omkom i en flygolycka på Croydons flygplats utanför London den 9 december 1936.