Sveriges statsministrar under 100 år / Arvid Lindman

Statsvetarprofessorn Leif Lewin ger i bokserien om Sveriges statsministrar en nyanserad bild av högerledaren som enade olika grupperingar i riksdagen och genomförde pensions- och rösträttsreformer. (Bonniers). Kan beställas här.