Erfarenhetsunderskott

Genom ett stipendium har Lindmanfonden bidragit till utgivningen av boken Erfarenhetsunderskott av Peter Luthersson.När boken recenserades i Jönköpings-Posten förklarade skribenten att Peter Luthersson vill omvärdera den svenska litteraturhistorien: ”Han lyfter fram skrifter, som vidgar gränserna för 1800-talets lilla Sverige men som inte beviljats inträde i den sköna litteraturen”.

Förlaget presenterar boken på följande sätt: ”Nittonhundratalet blev de totalitära ideologiernas århundrade men också den litterära modernismens. Inte minst den senare bidrog till att skapa en ny världsbild, verklighetsförståelse och livshållning. De litterära modernisterna blev segerrika i idéstrider som runtom i västvärlden kom att avsätta spår i det allmänna medvetandet, producera förgivettaganden och normer, föreställningar om vad som är naturligt och riktigt.”