Historien om skolans problem

Genom ett stipendium har Lindmanfonden bidragit till boken ”Glädjeparadoxen – Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse” (Dialogos Förlag 2019). Författare är Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji. Den här boken spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. Den progressiva utbildningsfilosofin som infördes från slutet av 1800-talet – med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning – fungerade som det var tänkt, skriver Heller Sahlgren och Sanandaji. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer om boken