Gammal och ny ekonomisk liberalism (nytryck)

Med skriften Gammal och ny ekonomisk liberalism från 1921 kom Eli F Heckscher ut som ekonomisk liberal. Heckscher var då professor i nationalekonomi och statistik vid Handelshögskolan i Stockholm där han senare blev professor i ekonomisk historia.

I denna nyutgåva från Svensk Tidskrift beskriver Heckscherkännaren professor Benny Carlson i ett efterord hur skriften togs emot av samtiden. Nyutgåvan har även ett förord av Svensk Tidskrifts ordförande Anders Ydstedt.