”Från ett kallt krig till ett annat”

Tomas Bertelmans bok ”Från ett kallt krig till ett annat” (Medströms Bokförlag 2019) har utgivits med stöd från Lindmanfonden. Bertelman var fram till 2012 verksam i UD som bland annat ambassadör i Riga 2000-2003, i Warszawa 2005-2008 och dessförinnan som ambassadråd i Moskva 1984-1987 när Gorbatjov lanserade perestrojka. Boken ger en inblick både bakåt i tiden och var som händer i dag.

Läs om boken på Svenska Dagbladets ledarsida: ”Utrikesministerns ord föll olyckligt” av Olof Ehrenkrona.