Två nya böcker – med stöd från Lindmanfonden

Antologin ”Moderata kvinnor i europeisk hetluft” och ”Bildt, historien om en släkt” författad av Göran Norrby är två böcker som nyligen publicerats med stöd från Lindmanfonden. I boken om M-kvinnor på den europeiska politiska arenan berättar nio kvinnliga M-politiker om sitt arbete inom EU och Europarådet. Boken ”Bildt, historien om en släkt” tar med läsaren på en resa i släkten Bildts fotspår under mer än 800 år

Bland andra tidigare utrikesministern Margaretha af Ugglas och tidigare biståndsministern Gunilla Carlsson berättar i boken ”Moderata kvinnor i europeisk hetluft” om sina insatser i Europas. Deras berättelser handlar bland annat om hur Östeuropa och Baltikum inlemmades i den europeiska gemenskapen. ”De har arbetat för brottsbekämpning, för fred och demokratiuppbyggnad, och verkat som valobservatörer, ibland under osannolikt dramatiska förhållanden”, förklaras i informationen om boken.

Boken ”Bildt, historien om en släkt” av Göran Norrby, tar med läsaren på en resa genom en rad länder. Det börjar med maktkamp, konspirationer och ett kungamord i Danmark. Med freden i Roskilde 1658 blir Bohuslän och släkten Bildt svenska. Under det fredliga 1800-talet får släktmedlemmar framträdande positioner i det svenska samhället. Statsministern Gillis Bildt intar en särställning som fyra kungars trotjänare. Boken avslutas med en ”statsman för en ny tid”, det vill säga tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt.