Bok med stöd från Lindmanfonden

Boken Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse (Dialogos Förlag 2019) har presenterats på ett seminarium i Stockholm. En av bokens två författare, Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, har fått stöd från Lindmanfonden för sin forskning som presenteras i boken. Han tackar bland andra Lindmanfonden i sitt förord ”för finansiering som möjliggjort framtagandet av boken”.

Läs mer om boklanseringen