Med Lindmanfondens hjälp

I boken Natos framtid efter Ukraina – vart går Nato efter Rysslands aggressioner och hur påverkas det Sverige? (Frivärld 2015; 61 sid.) beskriver Pål Jonsson hur grunderna för västs försvarssamarbete Nato har förändrats efter det ryska angreppet på Ukraina 2014. Han beskriver förändringarna och analyserar vad dessa innebär för Sveriges säkerhetspolitiska roll och det svenska medlemskapet i Nato. Skriften har tillkommit med bidrag från Lindmanfonden.

På Jonsson är generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén. Han har disputerat i War Studies vid King´s College i London och har tidigare gästforskat vid Nato Defense College i Rom.