Stipendier till två skribenter

På sammanträde i mars månad har Lindmanfondens styrelse beslutat att dela ut stipendier till:

  1. David Lindén för en skrift med arbetstiteln ”Thatcher’s Vikings”.
  2. Stig-Björn Ljunggren, för att skriva och uppdatera 100-200 uppslagsord, nyckelfraser, personporträtt etc av moderat historia på Wikipedia.
  • Tidigare under 2016 har Johan Wennström tilldelats stipendium.
  • Under 2015 har stipendier tilldelats Svenska Tidskrift, Anders Törnvall, Patrik Oksanen, Rebecca Weidmo Uvell samt Lars F Tobisson. Skribentipendier för unga skribenter har tilldelats Zebulon Carlander och Amelie Langby.
  • Under 2014 delades stipendier ut till Mike Winnerstig, Sällskapet Moderata kvinnors historia, Caroline Dahlman, Katarina Tracz, Henrik Sundbom samt Dag Elfström.
  • 2013 års stipendier tilldelades Johan Eriksson, Maria Eriksson, Mattias Bred, Micaela Löwenhielm och Siri Steijer.