Projekt

Lindmanfonden sponsrar studier av moderna ekonomisk-politiska problem och lösningar. Två aktuella projekt presenterade sina resultat under 2008-2009.

Ny start för Europa

Inom projektet Ny start för Europa har unga experter utvecklat idéer på marknadsekonomisk grund om hur vi ska komma starkare ur recessionen. Ämnena har varit skatter, finansmarknader, Lissabonstrategi, småföretagande, arbetsmarknad och ägande.

Rapporterna bygger på modern forskning och innehåller en rad kreativa förslag som syftar till att inspirera opinionsbildare och beslutsfattare. Projektet leddes av ekonomen Johnny Munkhammar.


Sänkta skatter bästa stimulansen
Nima Sanandaji


Hur ska Europas finansmarknader regleras?
Christofer Pihl


Mot en post-Lissabonstrategi i krisens spår
Edward Hamilton


Det stora småföretagandet
Niclas Holmberg


Friare arbetsmarknad ger fler jobb
Emilie Eriksson


Europa och det privata ägandet
Johanna Möllerström


Politikens nya villkor

Den nationella politikens ramar förändras snabbt. Globaliseringen av ekonomin, EU:s växande betydelse och teknologiska förändringar – inte minst på det informationstekniska området – bidrar till detta. Trots dessa grundläggande förändringar utövas den nationella politiken i stor utsträckning som om villkoren för offentligt beslutsfattande i grunden är desamma som förr. Politiken blir därmed mera verkningslös än den behöver vara för att ge stöd åt en god samhällsutveckling.

Uppsatserna behandlar allt ifrån samspelet mellan Sverige och EU till betydelsen av IT och sociala medier.


Institutionell konkurrens i fokus
Nima Sanandaji


Nät och jämt
Niclas Holmberg


Politikens nya villkor
Ulrik Franke


E-demokrati
Waldemar Ingdahl


En arbetsmarknad som möter globaliseringen?
Emilie Eriksson


Ansvarsutkrävande
Evelina Lorentzon


Globalisering och internet: Kan ideologierna bestå?
Klas Hjort


Tre perspektiv på Internet
Johan Lundberg


Offshoring: Svenska jobb på spel?
Petter Jonsson