Läroplikt eller skolplikt? En nordisk jämförelse (rapport)

I Sverige råder skolplikt. Men så ser det inte ut i våra nordiska grannländer som i stället har någon form av läroplikt. I den här rapporten redovisas hur läroplikten, och därigenom möjligheten att hemundervisa, fungerar i Finland, Danmark och Norge. Betydande likheter råder mellan våra grannländer. Sverige däremot utgör ett undantag med sin mycket strikta skolplikt. Syftet med rapporten är att ge inspel till en diskussion om hur en läroplikt skulle kunna utformas i Sverige.

Läs rapporten här.

Rapportförfattare är Maria Eriksson som varit ledarskribent och skrivit en lång rad rapporter och böcker inom flera olika områden. Hennes senaste bok är Delad: Min berättelse om tillit, teknik och att hyra ut sin toalett (Volante 2020).