Fler stipendier har delats ut

På styrelsesammanträde den 10 maj 2016 beslutade Lindmanfondens styrelse att dela ut stipendier till:

  • Median Adilova
  • Elvira Hellsten/Jonas Grafström
  • Johan Sundeen
  • Mattias Hallberg
  • Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia

Lindmanfonden verkar via anslag till olika studier, forsknings- och bokprojekt, med tillhörande seminarieverksamhet. Fonden grundades efter en insamling i samband med Arvid Lindmans 60-årsdag 1922.

  • Tidigare under 2016 har David Lindén, Stig-Björn Ljunggren och Johan Wennström tilldelats stipendium.
  • Under 2015 har stipendier tilldelats Svenska Tidskrift, Anders Törnvall, Patrik Oksanen, Rebecca Weidmo Uvell samt Lars F Tobisson. Skribentipendier för unga skribenter har tilldelats Zebulon Carlander och Amelie Langby.
  • Under 2014 delades stipendier ut till Mike Winnerstig, Sällskapet Moderata kvinnors historia, Caroline Dahlman, Katarina Tracz, Henrik Sundbom samt Dag Elfström.
  • 2013 års stipendier tilldelades Johan Eriksson, Maria Eriksson, Mattias Bred, Micaela Löwenhielm och Siri Steijer.