Lindmansamtal om högre utbildning

12 december 2016 bjöd Lindmanfonden och Moderaterna in företrädare för akademi, politik, medier och näringsliv till ett seminarium. Temat var högre utbildning i Sverige. På seminariet presenterade Mattias Hallberg rapporten Borgerlig politik för högre utbildning forskning och innovation. Rapporten diskuterades av en panel bestående av professor Magnus Henrekson, IFN, Annika Winsth, chefsekonom Nordea, samt Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.