En statsman och reformator som ville modernisera land och parti

På hundra år har det skrivits en enda bok om Arvid Lindman, av Svenska Dagbladets chefredaktör Ivar Andersson 1955. Under våren 2010 utgavs två nya skrifter, statsvetarprofessorn Leif Lewins porträtt i Bonniers statsministerserie i maj, och historieskribenten Anders Edwardssons ”En statsminister och hans tid” (Timbro) i juni.

Skrivet om Edwardsson-boken

Båda titlarna har presenterats i Svensk Tidskrift, av Mats Johansson (här) och Axel Lindhe (här).

”En bra översikt… Klart är att Edwardsson som i flera verk velat visa att ”det moderna Sverige inte började med socialdemokraterna” gör en bra insats i detta arbete. Arvid Lindman var en viktig aktör under tre, fyra decennier och har satt sina spår. Det blir förstås kortfattat, man vill läsa mer till exempel om Lindmans kraftfulla vakthållning mot nazistiska influenser på högersidan.”

Peter J Olsson i Kvällsposten

”Det är ett spännande stycke historia Edwardsson berättar, om en period liksom Arvid Lindman undangömd i svensk historieskrivning, som ju annars brukar ta sin början vid starten på socialdemokraternas långa maktinnehav.”

Gustaf Blomberg i Norrbottens-Kuriren

”Ett lättillgängligt och översiktligt porträtt… Av de politiska skeenden som Edwardsson målar upp är det kanske framför allt rösträttsfrågan och moderniseringen av den tidiga svenska högern som jag vill lyfta fram… Biografin ger en översiktlig bild av både det svenska politiska livet och Lindman som person och politiker… är tänkt som introduktion. Och som en sådan fungerar den utmärkt.”

Ola Mårtensson i Västerviks-Tidningen