2010 års essäprisvinnare: Simon Hedlin Larsson

I samarbete med Svensk Tidskrift ordnar fonden skrivartävlingar. 2010 års essätema lydde ”Efter finanskrisen: Marknadsekonomins renässans eller …?” och vinnare av förstapriset på 20 000 kronor blev Simon Hedlin Larsson, som studerar statsvetenskap och nationalekonomi vid University of Birmingham, samt ekonomisk historia och historia vid Lunds universitet.

”Historien säger att finanskriser alltid har funnits, och mycket tyder på att de alltid kommer att finnas”, skriver Hedlin Larsson, som argumenterar för att det största hotet mot världskapitalismen kommer från politiskt håll.

Juryns motivering till priset är att skribenten initierat, utförligt och med gedigen källhänvisning redogjort för huvudlinjerna i den diskussion om marknadsekonomin som har uppstått i samband med finanskrisen och samtidigt med stor självständighet utfört  sina resonemang om vilka slutsatser man bör dra av detta.

Av övriga bidrag vill juryn lyfta fram två andra essäer, av Patrick Krassén, statsvetare i Stockholm, och jur stud Daniel Bergström, Uppsala.

De tre uppsatserna återges här:
Efter finanskrisen: Marknadsekonomins renässans eller…? av Simon Hedlin Larsson

En värdeorienterad marknadsliberalism av Daniel Bergström

Ryktena om marknadsekonomins död är betydligt överdrivna av Patrick Krassén