Stipendier till rapportskrivare

Lindmanfonden har under 2020 bidragit med stipendier till skrivandet av ett antal rapporter i Moderata Ungdomsförbundets regi: Hur vi försäkrar oss om vården av Oliver Rykatkin, Att äta sig ur klimakrisen – en klimatpolitisk rapport av Sofia Höglund, När välviljan urartar – en rapport om svensk biståndpolitik av Hannah Stutzinsky samt Feminist och höger – så blir svensk arbetsmarknad jämställd av Sofia Andersson. 

 

 

Rapporterna samt pressklipp kan läsas här:

Hur vi försäkrar oss om vården av Oliver Rykatki. Nyhetstidningen Syre skrev om rapporten 27 oktober 2020.

Att äta sig ur klimakrisen – en klimatpolitisk rapport av Sofia Höglund.

När välviljan urartar – en rapport om svensk biståndpolitik av Hannah Stutzinsky som skrivit en artikel i bland annat Nya Wermlands-Tidningen om rapporten.

Feminist och höger – så blir svensk arbetsmarknad jämställd av Sofia Andersson. Rapportförfattaren har skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet om rapporten.