Utgivning med hjälp av Lindmanfonden

Boken 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 (Bladh by Bladh Academic Press) författad av Johan Sundeen har nyligen lanserats. Boken har fått ekonomiskt bidrag för utgivning från Lindmanfonden.

Johan Sundeen är idé- och lärdomshistoriker och verksam som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. I boken dokumenterar Sundeen den kristna vänsterns sympatier för Maos Kina, Castros Kuba, Ortegas Nicaragua samt Honeckers DDR. Regimer med svåra människorättsbrott på sitt samvete, bland annat förföljelse av kristna. Förlaget förklarar att med utgångpunkt i ett omfattande källmaterial visar Johan Sundeen att ”arvet efter 1968 varaktigt har präglat nätverk av inflytelserika opinionsbildare inom Svenska kyrkan och ett antal andra trossamfund. Under det s.k. röda decenniet gjorde en krets av teologer gällande att kristendom och marxism ska ses som andliga kusiner. Från predikstolar och lärosalar förkunnades att Jesus var socialist, och att kristendomen är en inomvärldslig proteströrelse. I den stora kampen om världen stod Gud och befrielserörelser i Afrika, Asien och Latinamerika på den goda sidan, Västerlandet, den borgerliga demokratin, marknadsekonomin och en passiviserande andlighet på den onda”.