Fem nya stipendiater!

På styrelsesammanträde den 8 december 2016 beslutade Lindmanfondens styrelse att dela ut stipendier till:

Albin Aronsson, Sofia Svensson, Tobias Samuelsson, Ingrid Wållgren och Peter Luthersson.

Lindmanfonden verkar via anslag till olika studier, forsknings- och bokprojekt, med tillhörande seminarieverksamhet. Fonden grundades efter en insamling i samband med Arvid Lindmans 60-årsdag 1922.

  • Tidigare under 2016 har David Lindén, Stig-Björn Ljunggren, Johan Wennström, Median Adilova, Elvira Hellsten/Jonas Grafström, Johan Sundeen, Mattias Hallberg, Jonatan Lönnquist, Anna Sandström, Aaron Korewa samt Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia  tilldelats stipendium.
  • Under 2015 har stipendier tilldelats Svenska Tidskrift, Anders Törnvall, Patrik Oksanen, Rebecca Weidmo Uvell samt Lars F Tobisson. Skribentipendier för unga skribenter har tilldelats Zebulon Carlander och Amelie Langby.
  • Under 2014 delades stipendier ut till Mike Winnerstig, Sällskapet Moderata kvinnors historia, Caroline Dahlman, Katarina Tracz, Henrik Sundbom samt Dag Elfström.
  • 2013 års stipendier tilldelades Johan Eriksson, Maria Eriksson, Mattias Bred, Micaela Löwenhielm och Siri Steijer.