Stipendier för unga skribenter

Arvid Lindmanfondens styrelse har beslutat att utlysa rese- och skribentstipendier för unga skribenter. Ansökan ska vara fonden tillhanda senast den 15 maj 2018.

I ansökan ska ämnet preciseras, liksom tänkt media för publicering och finansiella detaljer. En personbeskrivning bör också ingå.

• Varje enskilt stipendium kan högst vara 15 000 kronor

 Ansökan sänds till info@arvidlindmansfond.se

Arvid Lindmans 60-årsfond stödjer forskning, dokumentation och spridning av kunskap kring politisk historia och främst moderata samlingspartiets historia, morgondagens skribenter och politiker genom stipendier, samt att möjliggöra utbyte mellan näringsliv och politiken.