Stipendiat reste till Ryssland

Josefin Wicklund är ledamot i MSU kommittén i Stockholm. Hon beviljades förra sommaren ett resestipendium av Lindmanfonden för att resa till Ryssland. Hennes reseberättelse har publicerats i Medborgaren. Syftet var att se om den bild av Ryssland som ges i svensk medier stämmer med verkligheten. Josefin Wicklund skriver: ”Efter denna resa fick jag nya perspektiv på hur jag anser att Sveriges relationer till Ryssland kan utvecklas och hur nya reformer kan öppna upp för ett mer liberalt globalt samspel.”

Läs mer