Unga skribenter sökes!

Arvid Lindmanfondens styrelse har beslutat att utlysa stipendier för unga skribenter. Ansökningar ska vara fonden tillhanda senast den 1 november 2017.

I ansökan till Lindmanfondens styrelse ska ämnet preciseras, liksom tänkt media för publicering och finansiella detaljer. En personbeskrivning bör också ingå.

Sista ansökningsdag för höstens ansökning är:
• den 1 november 2017
• varje enskilt stipendium kan högst vara 10 000 kronor

Ansökan sänds till info@arvidlindmansfond.se


Arvid Lindmans 60-årsfond stödjer forskning, dokumentation och spridning av kunskap kring politisk historia och främst moderata samlingspartiets historia, morgondagens skribenter och politiker genom stipendier, samt att möjliggöra utbyte mellan näringsliv och politiken.