Stipendier att söka inför 2014

Lindmanfonden beviljade vid sitt senaste styrelsemöte forskningsanslag till fil dr Pål Jonson för en studie av förändringar av svensk säkerhetspolitik, samt till redaktör Claes Arvidsson för en studie av alliansens politik åren 2006-2014.

Ansökningar för 2014 behandlas vid styrelsens höstmöte torsdagen den 28 november. Kortfattad projektbeskrivning sänds senast den 21 november till fondens sekreterare: hans.birger.ekstrom@riksdagen.se