Ny bok: Arvid Lindman och skogen

Boken ”Arvid Lindman och skogen” av Lars Elinderson vänder sig till en historiskt och samhällsintresserad publik, men också personer med skogligt engagemang. Boken har getts ut av Svensk Tidskrift med stöd av Arvid Lindmans 60-årsfond.

Frågan om makten över skogen, hur mycket skogsägaren kan bestämma och hur mycket som regleras av staten, är i högsta grad aktuell. Vad få kanske känner till är att det finns stora likheter mellan dagens skogsdebatt och hur debatten gick för 100 år sedan.

Bokens författare, Lars Elinderson, är från början ekonom men har ägnat sitt liv åt politik och varit verksam som landstingsråd, kommunalråd och slutligen som riksdagsledamot. Efter pensioneringen har han läst en magisterexamen i ekonomisk historia och en masterexamen i historia. Läs intervju med Lars Elinderson om boken i Svensk Tidskrift här.

Boken har presenterats på ett seminarium februari 2023 i Växjö på Södra där riksdagsledamöterna Oliver Rosengren (M) och Monica Haider (S) samt Marcus Svensson, näringspolitisk chef Södra deltog i panelsamtal. Läs mer om seminariet i Svensk Tidskrift.

Lindmanfonden arrangerade även ett seminarium om boken i riksdagen där bl a Skogsindustriernas näringspolitiske chef Magnus Berg kommenterade boken. Läs mer om riksdagsseminariet här.

Boken Arvid Lindman och skogen kan beställas här.