Nästa tillfälle för stipendieansökan

Arvid Lindman fondens styrelse har beslutat att utlysa stipendier för unga skribenter. Varje stipendiat tilldelas maximalt 15.000 kronor för skrivprojekt som är tänkta för publicering.

I ansökan ska ämnet preciseras, liksom tänkt media för publicering och finansiella detaljer. Sista ansökningsdag är:

  • den 17 februari 2017

Ansökan sänds till Info@arvidlindmansfond.se.