Handbok i konservatism

Vad innebär konservatism i dagens samhälle? Vad har konservatismen för roll att spela och varför har vi i Sverige så svårt att använda begreppet? Statsvetaren Stefan Olsson berättar här vad modern konservatism innebär i en rad frågor som religion, utbildning och jämställdhet. Boken har utgivits med stöd av Lindmanfonden.

”Redan det förhållandet att detta sker i form av en snygg bok med stadiga pärmar, utgiven på ett ansett förlag snarare än i form av ett sladdrigt stencilhäfte, tyder på att konservatismen är på väg tillbaka in i debatten”, skrev recensenten Svante Nordin i Svenska Dagbladet.

Läs mer här.