Dags att söka stipendium

Arvid Lindmanfondens styrelse har beslutat att utlysa stipendier vid ett tillfälle under våren. Ansökningar ska vara fonden tillhanda senast den 24 april 2017.

Arvid Lindmans 60-årsfond stödjer

Forskning, dokumentation och spridning av kunskap kring politisk historia och främst moderata samlingspartiets historia, morgondagens skribenter och politiker genom stipendier, samt att möjliggöra utbyte mellan näringsliv och politiken.

I ansökan ska ämnet preciseras, liksom tänkt media för publicering och finansiella detaljer.

Sista ansökningsdag för höstens ansökning är:

  • den 24 april 2017

Ansökan sänds till info@arvidlindmansfond.se