Dags att söka skribentstipendium

Arvid Lindmansfondens styrelse har beslutat att vid två tillfällen under 2016 utlysa stipendier för unga skribenter. Varje stipendiat tilldelas maximalt 15.000 kronor för skrivprojekt som är tänkta för publicering.

I ansökan ska ämnet preciseras, liksom tänkt media för publicering och finansiella detaljer. Sista ansökningsdag är:

  • 30 april
  • 30 september

Ansökan sänds till info@arvidlindmansfond.se