Erfarenhetsunderskott

Genom ett stipendium har Lindmanfonden bidragit till utgivningen av boken Erfarenhetsunderskott av Peter Luthersson.När boken recenserades i Jönköpings-Posten förklarade skribenten att Peter Luthersson vill omvärdera den svenska litteraturhistorien: ”Han lyfter fram skrifter, som vidgar gränserna för 1800-talets lilla Sverige men som inte beviljats inträde i den sköna litteraturen”.

Läs mer