Sök stipendium

Lindmanfonden utlyser löpande stipendier för skribenter och då särskilt unga skribenter, resestipendier samt bidrag till bokproduktion och utgivning. Nästa tillfälle när fondens styrelse fattar beslut om tilldelning är i början av maj. Ansökan behöver vara styrelsen tillhanda senast den 19 april 2019.  Läs mer om hur du söker stipendium HÄR.