Så söker du anslag/stipendium

Lindmanfondens styrelse utlyser stipendier vid ett flertal tillfällen varje kalenderår. Datum för ansökan meddelas i första hand på denna hemsida (se under startsidan eller nyhetsarkivet). För den som söker stipendium/anslag är det bra att känna till att Arvid Lindmans 60-årsfond stödjer:

Forskning, dokumentation och spridning av kunskap kring politisk historia och främst moderata samlingspartiets historia, morgondagens skribenter och politiker genom stipendier, samt att möjliggöra utbyte mellan näringsliv och politiken.

Olika stipendier

Lindmanfondens stipendier tilldelas för en rad olika ändamål:

 • Stipendier för unga skribenter, maximalt 15 000 kronor
 • Resestipendier (för unga skribenter), maximalt 15 000 kronor.
 • Bidrag till bokproduktion och utgivning
 • Stipendier till skribenter, vars texter är skrivna för att om möjligt publiceras

Ansökan

I ansökan till ”Stipendier för unga skribenter”:

 1. Vad jag vill skriva om och varför det är viktigt?
 2. Vem är jag?
 3. Hur ska texten användas?
 4. Vad ska pengarna användas till?

”Resestipendier”:

 1. Resans mål och syfte; och varför är det viktigt?
 2. Vem är jag?
 3. Hur ska texten användas?
 4. Hur ska pengarna användas? (kostnad för resa och boende)

”Bidrag till bokproduktion och utgivning”:

 1. Ämnet och dess relevans i samhällsdebatten;
 2. Synopsis eller sammanfattning
 3. Skribentens/ernas bakgrund
 4. Plan för marknadsföring
 5. Finansiella detaljer

”Stipendier till skribenter”:

 1. Ämnet och dess relevans i samhällsdebatten
 2. Synopsis eller sammanfattning
 3. Skribentens/ernas bakgrund
 4. Tänkt media för publicering
 5. Finansiella detaljer

 

Redovisning

Lindmanfonden förväntar sig någon form av redovisning av uppgift som utförts med hjälp av finansiellt stöd från fonden.

”Stipendier för unga skribenter”:

Tidnings-/rapporttexter scannas och sänds till Lindmanfonden. I händelse av att texter inte publiceras sänds originaltexten digitalt till fonden och beskrivning av i vilka medier som skribenten försökt få texten publicerad.

”Resestipendier (för unga skribenter)”:

Tidnings-/rapporttexter scannas och sänds till Lindmanfonden. I händelse av att texter inte publiceras sänds originaltexten digitalt till fonden och om så är fallet en beskrivning av i vilka medier som skribenten försökt få texten publicerad.

”Bidrag till bokproduktion och utgivning”:

Bok/böcker sänds till Lindmanfonden.

”Stipendier till skribenter”:

tidningstexter scannas och sänds till Lindmanfonden. I händelse av att texter inte publiceras sänds originaltexten digitalt till fonden och beskrivning av i vilka medier som skribenten försökt få texten publicerad.

När fattas beslut om stipendierna?

Beslut fattas vid nästkommande styrelsesammanträde efter att ansökan inkommit.

När får jag besked?

Stipendiatlistan läggs ut på Lindmanfondens webb. Om du fått stipendium informeras du också personligen per telefon eller mejl.

Ansökan och eventuella frågor sänds till info@arvidlindmansfond.se