Resestipendium för fellowship (Welt) i Berlin, Erik Thyselius. 15 tkr.

Tack vare ett stipendium från stiftelsen International Journalists’ Programmes (IJP) och med stöd av Arvid Lindman-fonden har jag haft förmånen att under två månader få vara på tidningen Die Welts utrikesdesk i Berlin.

Trots att sommaren är här råder det knappast nyhetstorka. På nationell nivå är det Putins krig, De Grönas försök att baxa igenom ”Heizungsgesetz” genom förbundsdagen och, inte minst, det nationalistiska partiet Alternative für Deutschlands (AfD) höga opinionssiffror som dominerar rapporteringen. Det sistnämnda ger både politiker och redaktioner huvudvärk. Varför växer partiet? Hur ska blödningen från de övriga partierna hindras? Vad tänker AfD-väljaren? Som svensk känns diskussionen allt för bekant.

Läs mer på Svenska Dagbladet här.