MUF-rapporter med med stöd från Lindmanfonden

Lindmanfonden har under 2019 bidragit till produktion av ett antal rapporter i Moderata Ungdomsförbundets (MUF) regi. En av dessa släpptes i slutet av november månad. Ämnet var ”Hur ska Sverige klara AI-vågen?”. Författare till rapporten är Samuel Jonsson, andre vice distriktsordförande för MUF Skåne.

Läs rapporten

Se seminariet där rapporten presenterades