MUF-rapporter med med stöd från Lindmanfonden

Lindmanfonden har under 2019 bidragit till produktion av ett antal rapporter i Moderata Ungdomsförbundets (MUF) regi. En av dessa släpptes i slutet av november månad. Ämnet var ”Hur ska Sverige klara AI-vågen?”. Författare till rapporten är Samuel Jonsson, andre vice distriktsordförande för MUF Skåne. En rapport med titeln ”Dags för en kunskapsbaserad skola!” av Douglas Thor har också släppts.

Läs rapporten om AI

Läs rapporten om skolan

Se seminariet där AI-rapporten presenterades

Se seminariet där skol-rapporten presenterades