Lindmanfonden bidrog till bok om Indien

Henrik Sundbom med sin bok och Hans Birger Ekström, Lindmanfonden.

På spaning efter det nya Indien (Timbro förlag, 2016) består av 12 spaningar  som är författade av Henrik Sundbom. I boken skriver han: ”En av de fältstudier och intervjuer som genomförts har varit möjliga genom ett stipendium från Arvid Lindmans Minnesfond för att studera sambandet mellan industrialisering och fattigdomsminskning”.

I boken förklarar Henrik Sundbom att ”Det inte är mycket vi kan säga om framtiden, men en sak som vi kan vara säkra på är att Indien kommer att spela en större roll än tidigare”. När boken lanserades på Östasiatiska museet i Stockholm förklarade han att det finns tre röda trådar som löper genom texterna i boken:

– Entreprenörskap, globalisering och urbanisering. I Indien drömmer man om att bli entreprenör. har man inget jobb så skapar man ett, sa Sundbom som också förklarade att kastsystemet knakar i fogarna och att den största klyftan i dag är mellan stad och landsbygd.