Hör amiralen tala

Arvid Lindman förde in ett modernt kampanjtänkande i svensk politik. Han turnerade i flygplan och höll tal genom högtalare. När grammofonen småningom fanns i var mans hem på 20-talet spreds hans tal dessutom via grammofonskivor.

”Amiral Arvid Lindman talar i Edert hem när Ni behagar” hette en utgåva från skivbolaget Oliver 1930 med ett budskap inför kommunalvalet som skulle hållas i september samma år. Ett parti i teknikens framkant!