Fondens ordförande har ordet

Hans Wallmark, riksdagsledamot (M), är ordförande för Lindmanfonden. Han skriver här om fondens arbete och ger vägledning för den som söker stipendium.

Fonden har att förvalta ett politiskt arv men också pengar vars grundkapital utgjordes av en insamling i samband med Arvid Lindmans 60-årsdag. Huvudinriktningen har varit klar genom åren men varje ny generation har haft att förhålla sig till den egna tiden – det är detta som är styrkan i att vara förankrad men med modet att förnya. Genom årtiondena har det blivit stöd till böcker, forskning, kunskapsinhämtning och att möjliggöra dialog.

Vi från styrelsens sida hoppas på många bra ansökningar. Som vägledning har följande preciseringar antagits:
Arvid Lindmans 60-årsfond stödjer

Forskning, dokumentation och spridning av kunskap kring politisk historia och främst moderata samlingspartiets historia, morgondagens skribenter och politiker genom stipendier, samt att möjliggöra utbyte mellan näringsliv och politiken.

Vi tror att detta är bästa sättet att arbeta i Arvid Lindmans anda för en fri ekonomi i ett fritt samhälle.
Hans Wallmark
Fondens ordförande, Riksdagsledamot (M)