Citat om Arvid Lindman

”Hans gärning är betydande… han leddes alltid av omsorg om det allmännas bästa, så som han bedömde det. Amiral Lindman var en man och en svensk som även den politiske motståndaren beredvilligt gav sin honnör.”

Per Albin Hansson, statsminister (S) 1936


”Lindmans lösning av rösträttsfrågan var en parlamentarisk triumf som lyfte fram honom som en av 1900-talets ledande politiker.”

Leif Lewin, statsvetarprofessor, i en understreckare i SvD (30/6 2010).


”Lindman var en av de första att ta aktivt avstånd från nazismen redan på 1920-talet.”

Författaren Anders Edwardsson i en intervju i Svensk Tidskrift.