Bohmanboken till nytryck

Lars Tobissons bok om Gösta Bohman, vars utgivning har stötts av Lindmanfonden, har glädjande nog mött sådan efterfrågan att en ny upplaga har tryckts.

I julnumret av magasinet Neo finns en anmälan.