Ändamål

Fonden grundades efter en insamling i samband med Arvid Lindmans 60-årsdag 1922. Syftet är att:
– öka kunskapen i samhället om svenskt näringsliv och dess förutsättningar,
– främja insikt om villkoren för ekonomisk utveckling,
– främja vetenskaplig forskning inom området,
– samt därtill hörande politisk verksamhet.

Fonden verkar via anslag till olika studier, forsknings- och bokprojekt, med tillhörande seminarieverksamhet.
Tillsammans med Riksbankens jubileumsfond finansierades ett omfattande historieprojekt vid moderata samlingspartiets 100-årsjubileum 2004.